Vadba košarke je namenjen vsem, ki že imajo košarkarsko predznanje oz. bi ga želeli še dopolniti, ter vsem ostalim, ki si želijo pobližje spoznati ta šport. Skozi treninge, različne animacije, ter motorične vaje bomo obravnavali košarko kot celoto. Naučili se bomo pravil košarke, naučili in izboljšali individualne tehnične in taktične elemente košarkarske igre.

Treningi potekajo 1 krat tedensko v telovadnici OŠ Lesično (razlog, ker se v Kozjem gradi večnamenski športno-kulturni center). Izvajajo se ob torkih od 15:00 – 16:30.

Mesečna vadnina na otroka znaša 10 €.

Otroci imajo organiziran kombi prevoz. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil OŠ Kozje, ki mi je prišla nasproti s posojo šolskega kombija.

Pri učenju košarke so trenerju v pomoč:
• Žoge
• Košarkarsko igrišče (zunanje in notranje)
• Različni pripomočki in rekviziti (stožci, ovire, klopi..)
• Koordinacijska mreža

Otroci se bodo na vadbi spoznali oziroma se urili v individualnih tehničnih prvinah:
• Obvladanje žoge (ballhandling)
• Prehodi v vodenje
• Vodenje žoge
• Vodenje žoge med ovirami
• Podaje
• Enotaktna in dvotaktna zaustavljanja
• Met na koš (dvokorak, met po sonožnem zaustavljanju)
• …..

Ter tudi v individualnih taktičnih elementih:
• Odkrivanja
• Vtekanja
• Spaceing
• Igra 1:1, 2:2, 3:3, 5:5

Učenci, ki trenirajo košarko:

1. JAKA ŠKET
2. LUKA POSTERŽIN
3. MIHA ŠVAJGER
4. LAN GRADIŠEK
5. NEJC RAJGL
6. ANŽE OPREŠNIK
7. TIM PIRŠ
8. KRISTJAN BOUHA
9. MIHAELA KRAJNC